Πίνακας ισοδύναμων λογισμικών


Το WIKI του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών


Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση


Τα βασικά κριτήρια επιλογής του ανοιχτού λογισμικού είναι:

1. η καταλληλότητα για τις ανάγκες της επιχείρησης/οργανισμού,

2. ο αριθμός των ενεργών μελών της κοινότητας (προγραμματιστών/developers) που το αναπτύσσουν,

3. η άδεια χρήσης (Διαθέσιμες Άδειες-http://www.opensource.org/licenses),

4. η ύπαρξη στελεχών που είναι σε θέση να αναλάβουν την υποστήριξη του λογισμικού εσωτερικά στην επιχείρηση/οργανισμό ή εναλλακτικά η επιλογή εξωτερικών συνεργατών ή τοπικής εταιρείας πληροφορικής με τεχνογνωσία και εμπειρία στην υποστήριξη του επιλεγμένου λογισμικού,

5. η διάθεση πόρων σε συνεργασία με την αντίστοιχη κοινότητα για να υποστηριχθεί και να επεκταθεί το ανοιχτό λογισμικό που επιλέξατε, οι κοινότητες που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν το ανοιχτό λογισμικό είναι “ανοιχτοί” συνεταιρισμοί που βασίζονται στην ενεργή υποστήριξη όλων των ωφελουμένων.

Λογισμικό καθημερινής χρήσης

Περιγραφή Εμπορικό Λογισμικό Λογισμικό ΕΛΛΑΚ Ιστοσελίδα Λειτουργικά
1 Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows, Mac OS Linux Distributions

Ubuntu Linux Fedora Linux

https://www.linux.org/pages/download/

http://ubuntu-gr.org/ http://el.fedoracommunity.org/

Linux
2 Πακέτο εφαρμογών γραφείου Microsoft Office LibreOffice OpenOffice http://el.libreoffice.org/ http://el.openoffice.org/ Windows, Linux, Mac OS X
3 Web browser Microsoft Internet Explorer Mozilla Firefox http://www.mozilla.com/el/firefox/ Windows, Linux, Mac OS X
4 Εφαρμογή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook Express Thunderbird Evolution https://www.thunderbird.net/el/

http://projects.gnome.org/evolution/

Windows, Linux, Mac OS X
5 Προστασία από ιούς McAfee VirusScan ClamWinLynis http://www.clamwin.com/https://cisofy.com/lynis/ Windows,

Mac OS X, Linux

6 Απλός επεξεργαστής κειμένου Microsoft Notepad gedit NotePad++ kedit http://projects.gnome.org/gedit https://notepad-plus-plus.org/ http://kate-editor.org/ Windows, Linux
7 Αποστολέας στιγμιαίων μηνυμάτων Microsoft MSN Messenger Telegram, Signal, Element, Pidgin https://telegram.org/, https://signal.org/, https://element.io/, https://www.pidgin.im/ Windows, Linux, Mac OS X
8 Αναγνώστης αρχείων pdf Adobe pdf Reader Evince Kpdf http://www.gnome.org/projects/evince/ http://kpdf.kde.org/ Windows, Linux, Mac OS X
9 Εφαρμογή ανταλλαγής αρχείων μέσω ftp CuteFTP Filezilla gFTP WinSCP http://filezilla-project.org/ http://gftp.seul.org http://winscp.net/eng/index.php / Windows, Linux, Mac OS X
10 Περιβάλλον ανάπτυξης κώδικα Microsoft Visual Studio Eclipse Netbeans Geany http://www.eclipse.org/ http://www.netbeans.org/ http://www.geany.org/ Linux, Windows
Code::Blocks (C, C++ and Fortran) http://www.codeblocks.org/ Windows, Linux, Mac OS X
Dev-C++ (C και C++) http://www.bloodshed.net/devcpp.html Windows
Mono (Microsoft .NET Framework, ECMA standards C# http://www.mono-project.com/ Windows, Linux, Mac OS X, iOS, Android
Ultimate++ (C++) http://www.ultimatepp.org/ Windows, Linux
11 Αναπαραγωγέας αρχείων μουσικής Apple iTunes Rhythmbox Amarok Mozilla Songbird http://projects.gnome.org/rhythmbox/ http://amarok.kde.org/ http://getsongbird.com/ Windows, Linux, Mac OS X
12 Περιβάλλον επεξεργασίας εικόνων Adobe Photoshop Gimp http://www.gimp.org/ Windows, Linux, Mac OS X
Paint Pinta http://pinta-project.com/download.ashx Windows, Linux, Mac OS X
Adobe Photoshop CinePaint http://www.cinepaint.org/ Windows, Linux
Photoshop,Corel Painter. Krita http://www.krita.org/download Windows, Linux, Mac OS X
13 Εφαρμογή επεξεργασίας ήχου Adobe Audition Adobe Audition, Sony ACID AudacityArdour http://audacity.sourceforge.nethttp://ardour.org/ Windows, Linux, Mac OS X
14 Περιβάλλον εγγραφής οπτικών μέσων Nero Burning Rom Brasero K3b http://www.gnome.org/projects/brasero/ http://k3b.plainblack.com/ Linux
15 Εφαρμογή αναπαραγωγής- Διαχείρισης πολυμέσων WinampWindows Media Player, RealPlayer, QuickTime VLC http://www.videolan.org/vlc/ Windows, Linux, Mac OS X
XBMC Media Center http://xbmc.org/about/
Miro http://www.getmiro.com/ Windows, Linux, Mac OS X, Android, iPad.
Banshee http://banshee.fm/ Windows, Linux, Mac OS X, Android, iOS.
Audacious http://audacious-media-player.org/ Linux
Εφαρμογές ταξινόμησης πολυμέσων MediaMan Data CrowWwidd http://www.datacrow.net/http://wwidd.com/ Ανεξάρτητο από Λ/Σ, Windows, Mac OS X, Linux
16 Διαχείριση εικόνων ACDSee EogShotwell http://projects.gnome.org/eog/ http://yorba.org/shotwell/ Linux
17 Αποκωδικοποίηση και αντιγραφή DVD DVDShrink k9copy http://k9copy.sourceforge.net/ Linux
18 Εργαλείο διαχείρισης βάσης δεδομένων Microsoft Access LibreOffice.org Base Kexi http://el.libreoffice.org/features/base/ http://www.koffice.org/kexi/ Windows, Linux
19 Εργαλείο ηλεκτρονικής συνδιάλεξης mIRC

Slack

Xchat

Riot

Mattermost

http://xchat.org/

https://riot.im/

mattermost.org

Windows, Linux, Mac OS X
20 Εφαρμογή διαχείρισης αρχείων Total Commander GNOME Commander http://www.nongnu.org/gcmd/ Linux
21 Παρακολούθηση τηλεόρασης μέσω υπολογιστή WinTV tvtime MythTV http://tvtime.sourceforge.net/ http://www.mythtv.org/ Linux
22 Τηλεφωνία μέσω internet – Voip Skype Ekiga http://www.ekiga.net/ Windows, Linux, Mac OS X
Empathy https://wiki.gnome.org/Apps/Empathy Linux
Linphone

Ring

https://www.linphone.org/

https://ring.cx/en

Linux, Windows, Mac OS X, iPhone, Android, Windows Phone
23 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων Norton Ghost PartitionImage http://www.partimage.org/ Linux
24 Συμπίεση/αποσυμπίεση αρχείων winzip 7-zip http://www.7-zip.org/ Windows, Linux
25 Τείχος ασφαλείας Norton Internet Security 2009 Shorewall http://www.shorewall.net/ Linux
26 Εφαρμογή ανταλλαγής αρχείων torrent uTorrent Azureus Transmission http://azureus.sourceforge.net/ http://www.transmissionbt.com/ Windows, Linux, Mac OS X
27 Κωδικοποιητές video DivX xvid Theora http://www.xvid.org/ http://www.theora.org/ Windows, Linux, Mac OS X
28 Πρόγραμμα οργάνωσης συναντήσεων Windows Calendar Kontact http://kontact.org/ Linux
29 Peer to peer ανταλλαγή αρχείων eMule Gnutella, amule http://gtk-gnutella.sourceforge.net, www.amule.org Linux
30 Απομακρυσμένη γραμμή εντολών iSSH Putty http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/ Windows
31 Ανάγνωση αρχείων ps Adobe PostScript Ghostscript KGhostview http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/ http://www.kde.org/ Windows, Linux
32 Σύνδεση με iPod iTunes GTKPod http://www.gtkpod.org/about.html Linux
Banshee, Amarok , Rhythmbox http://banshee-project.org/http://amarok.kde.org/http://projects.gnome.org/rhythmbox/ Windows, Linux, Mac OS X

Λογισμικό προχωρημένης χρήσης (advanced)

Περιγραφή Εμπορικό Λογισμικό Λογισμικό ΕΛΛΑΚ Ιστοσελίδα Πλατφόρμα
1 Εξαγωγέας pdf αρχείων Adobe Acrobat Professional PDFCreator http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=57796 Windows
2 Απομακρυσμένη διαχείριση επιφάνειας εργασίας Microsoft Remote Desktop Tight VNC

FreeRDP

iTALC

RealVNC

http://www.tightvnc.com

http://www.freerdp.com/

http://italc.sf.net/

https://www.realvnc.com/

Windows, Linux, Mac OS X
3 Πλατφόρμα δημιουργίας 3D γραφικών Autodesk 3ds Max Blender http://www.blender.org/ Windows, Linux, Mac OS X
K-3D http://www.k-3d.org/ Linux, Microsoft Windows, Mac OS X, FreeBSD
Art of Illusion http://www.artofillusion.org/ Windows, Linux, Mac OS X
4 Σχεδίαση Ιστοσελίδων Adobe Dreamweaver KompoZer http://kompozer.net/ Windows, Linux, Mac OS X
Bluefish http://bluefish.openoffice.nl/ Windows, Linux, Mac OS X
Brackets http://brackets.io/ OS Independent
5 Εξυπηρετητής βάσης δεδομένων Microsoft SQL Server MySQL Server PostgreSQL http://www.mysql.com/ http://www.postgresql.org/ Windows, Linux, Mac OS X
6 Εξυπηρετητής Διαδικτύου Microsoft IIS Apache Web Server http://httpd.apache.org/ Windows, Linux, Mac OS X
7 Λογισμικό για δημιουργία vector graphics Corel Draw X3 InkScape http://www.inkscape.org/ Windows, Linux, Mac OS X
8 Περιβάλλον επιστημονικών κ΄μαθηματικών υπολογισμών Mathematica Sage http://www.sagemath.org/ Linux
9 Περιβάλλον μαθηματικών υπολογισμών Mathworks Matlab GNU OctaveSciLab http://www.gnu.org/software/octave/http://www.scilab.org/ Windows, Linux, Mac OS X
10 Προσομοιωτής κίνησης δικτύου OPNET Ns-3 http://www.nsnam.org/ Linux
11 Εφαρμογή σχεδίασης Adobe Illustrator Skencil http://www.skencil.org/ Linux
12 Εφαρμογή επεξεργασίας video Adobe Premier KdenliveVirtualdub http://kdenlive.org/ FreeBSD, Linux, Mac OS X
Cinerrella http://cinelerra.org/ Linux
Kino http://kinodv.org/ Linux
Avidemux http://www.avidemux.org/ Windows, Linux, Mac OS X
VideoLAN Movie Creator http://www.videolan.org/vlmc/ Windows, Linux, Mac OS X
Blender http://www.blender.org/ Windows, Linux, Mac OS X
13 Δημιουργία γραφικών flash Adobe Flash F4LSwftools http://f4l.sourceforge.net/http://swftools.org/ LinuxLinux, Windows
14 Σχεδιαστικό πακέτο Microsoft Visio Dia http://projects.gnome.org/dia/ Linux
15 Εφαρμογή διαμόρφωσης του σκληρού δίσκου Partition Magic gparted qtparted http://gparted.sourceforge.net/ http://qtparted.sourceforge.net/ Linux
16 Ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων (G.I.S.) ESRI ArcGIS GRASS GIS QGIS http://grass.osgeo.org/ http://www.qgis.org/ Windows, Linux
17 Διαχείριση εκπαιδευτικού περιεχομένου Βlackboard Moodle e-Class eFront http://moodle.org http://www.openeclass.org/ http://www.efrontlearning.net/ Windows, Linux, Mac OS X
18 Εφαρμογή διαχείρισης έργων Microsoft Project OpenProject

ProjectLibre

2plan

OrangeScrum

Taiga

]project-open[

http://www.openproject.org/ http://www.projectlibre.org/

http://2-plan.com/

http://www.orangescrum.org/

https://taiga.io/

http://www.project-open.com/

Windows, Linux, Crossplatform, Linux, Mac OS X
19 Περιβάλλον σχεδίασης CAD AutoCAD Archimedes http://www.codeplex.com/archimedes Windows, Linux, Mac OS X
FreeCAD http://freecadweb.org/ Windows, Linux, Mac OS X
LibreCAD http://librecad.org/cms/home.html Windows, Linux, Mac OS X
20 Οπτική αναγνώριση κειμένου FineReader Kooka http://kooka.kde.org/ Linux
21 Εργαλείο αποσφαλμάτωσης κώδικα Rational Purify Valgrind http://valgrind.org/ Linux
22 Ασφαλείς συναλλαγές Authorize.net OpenSSL http://www.openssl.org/ Linux
23 Διαχείριση οικιακών οικονομικών Microsoft Money HomeBank turboCash http://homebank.free.fr/ http://www.turbocashuk.com/ Windows, Linux
24 Εξυπηρετητής εφαρμογών Oracle WebLogic Server JBoss Tomcat http://www.jboss.org/jbossas/ http://tomcat.apache.org/ Windows, Linux, Mac OS X
25 Εξομοιωτής αστρονομία Starry Night Celestia http://shatters.net/celestia/ Windows, Linux, Mac OS X
26 Μεταγλωττιστής c/c++ Visual C compiler Gcc http://gcc.gnu.org/ Windows, Linux, Mac OS X
27 Συνεργατικά εργαλεία διαχείρισης projects SourceForge MyCollab

Odoo

Taiga

OrangeScrum

Tuleap Open ALM

Agilefant

Redmine

]project-open[

OpenProject

http://community.mycollab.com/

https://www.odoo.com/

https://taiga.io/

http://www.orangescrum.org/

https://www.tuleap.org/

https://github.com/Agilefant/agilefant

http://www.redmine.org/

http://www.project-open.com/

https://www.openproject.org/

Windows, Linux, Mac OS X
28 Ανάλυση κίνησης δικτύου Microsoft Network Monitor Wireshark http://www.wireshark.org/ Windows, Linux
29 Διαχείριση εκδόσεων λογισμικού Perforce Subversion http://subversion.tigris.org/ Windows, Linux, Mac OS X
Git http://git-scm.com/ Windows, Linux, Mac OS X
TortoiseSVN http://tortoisesvn.tigris.org/ Windows
30 Στατιστική Ανάλυση SPSS GNU PSPP

R – Project

http://www.gnu.org/software/pspp/

http://www.r-project.org

Windows, Linux, Mac OS X
31 Desktop Publishing Microsoft Publisher Scribus http://www.scribus.net/ Windows, Linux, Mac OS X
32 Ανάκτηση δεδομένων

Photorec

TestDisc

Foremost

http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk

http://foremost.sourceforge.net/

Windows, Linux, Mac OS X, Linux
33 Mechanical computer-aided design (MCAD) Autodesk Inventor, SolidWorks FreeCAD http://freecadweb.org/ Microsoft Windows, Linux, Mac OS X[1]
34 CRM  VtigerSuitecrm http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/https://suitecrm.com/
35 ERP Adempiere www.adempiere.org/ Linux, Mac OS X, Unix, Windows
Dolibarr https://www.dolibarr.gr/ Windows, Linux, Unix, Mac OS X
36 Μίξη Ήχου/ Εργαλεία DJ Traktor Scratch, Scratch Live Mixx http://www.mixxx.org/ Windows, Linux, Mac OS X
37 Μουσική σύνθεση DrumCore Hydrogen http://www.hydrogen-music.org/ Windows, Linux, Mac OS X
FL Studio Linux MultiMedia Studio http://lmms.sourceforge.net/ Windows, Linux
Finale MuseScore http://musescore.org/ Windows, Linux, Mac OS X
GuitarPro TuxGuitar http://www.tuxguitar.com.ar/ Windows, Linux, Mac OS X
38 Σύλληψη βίντεο οθόνης (screen video capture) Camtasia CamStudio http://camstudio.org/ Windows
Krut Computer Recorder http://krut.sourceforge.net/ Windows, Linux, Mac OS X
Webinaria http://www.webinaria.com/index.php Windows, Linux, Mac OS X

=======================================================================================================================

Συμπληρώστε τον πίνακα στο wiki

=======================================================================================================================

Free Software Directory, a catalog of useful free software

Discover, Track and Compare Open Source Projects

=======================================================================================================================

Επιπλέον πληροφορίες για το ανοιχτό λογισμικό στην wikipedia,  μπορείτε να βελτιώσετε αυτό το άρθρο στα Ελληνικά αξιοποιώντας το αντίστοιχο στα Αγγλικά.

=======================================================================================================================

-.-